Inspiration

Fremtidsvision

Fremtidsvision

En række begivenhedere i mit liv betød at jeg besluttede mit fremtidige arbejdsliv skulle have et andet fokus end tilfældet havde været de sidste to foregående år.

På mange måder var det en opvågning for mig til at mit private liv skulle være bedre integreret i mit arbejdsliv, så der blev en bedre balance end jeg havde været i stand til at have i min tidligere karriere, som leder med en meget hektisk arbejdsdag. Det gjorde, at jeg lavede en systematisk kortlægning af, hvad der var vigtigt i mit liv.

[…]

Simpel ledelsesfilosofi

Simpel ledelsesfilosofi

Der er brugt mange fine ord om ledelse med tilhørende modeller og forklaringer. Visiobox Consulting har en tilgang til ledelse, som tager udgangspunkt i en balancering af teori og praksis. Vi er meget praksisorienterede og sætter en ære i at få ting til at fungere godt hos kunderne på deres egne præmisser. Det at skabe værdi handler om at skabe varige resultater og ikke bare en smart model, som forsvinder sammen med konsulenten. Visiobox Consulting har kompetenceudvikling som en af sine kerneydelse, og vi går op i at gøre ting enklere, så kunden kan få det maksimale udbytte af et forløb eller en workshop.

[…]

Hvordan kan du være mere tilstede?

Hvordan kan du være mere tilstede?

En af de ting som personligt betyder enormt meget for mig i relationen til andre mennesker er en følelse af nærvær. Jeg reagerer på om vedkommende jeg mødes med er nærværende – og mine antenner er meget hurtigt i stand til at opfange, om vedkommende er optaget af andre ting i hovedet end at holde møde med mig. Betydningen af nærvær er for mig en følelse af at være anerkendt og betydningsfuld. Altså betydningsfuld i den relation vi har eller skal til at have.

[…]

En ny tilgang til lederudvikling

En ny tilgang til lederudvikling

Jeg har været så heldig at arbejde med lidt over 40 forskellige organisationer i løbet af de seneste par år,  fordelt på NGO’er, offentlige forvaltninger og private virksomheder (bestyrelser og ledelser). En af de meget stærke observationer, som jeg har taget med mig er at spændingsfeltet kulturel ledelse har stor relevans for de fleste organisationer. Det gælder selv for arbejdspladser, hvor der kun er få forskellige kulturer repræsenteret.

[…]

Effektivitet i et team

Effektivitet i et team

Alle teams har et større potentiale end det som de udfolder i dag. Visse teams har et kæmpestort potentiale, andre har et mindre potentiale. Men alle teams kan forbedre sin effektivitet, udbygge sit tillidsniveau og dermed implementere planer hurtigere. Nøglen til at styrke implementeringsevnen går ofte igennem at skabe et styrket tillidsniveau, så man kan tage diskussionerne og konflikter i et udviklende spor. Hvis tilliden i en gruppe eller et lederteam er højt, så kan du og dine kolleger finde de rigtige løsninger hurtigere og dermed blive effektivere. Så det store spørgsmål er måske HVORDAN gør man så det?

[…]

Initiativ og ansvar

Initiativ og ansvar

Har du tænkt over hvorfor ting tager tid at gennemføre på din arbejdsplads? Er det fordi mantraet: nogen må gøre noget! – dominerer på din arbejdsplads?

Jeg oplever en lang række arbejdspladser, hvor det er mantraet. Ledelsen må gøre noget – eller nogen må gøre noget, underforstået at jeg ikke selv skal tage et initiativ. Til gengæld oplever jeg også arbejdspladser, hvor tingene sker hurtigt og hvor medarbejderne aktivt er med til at skabe resultater hver eneste dag.

[…]

Flere private virksomheder

Flere private virksomheder

Hvis der er én ting, som kendetegner iværksættere, så er det deres stædighed – altså deres styrke oppe i hovedet. Deres evne til at være ukuelige også når det er besværligt og ting ikke lykkes i første ombæring. En af de erfaringer, som jeg har gjort mig ved at arbejde intenst med iværksættere (i alle aldre og med forskellige baggrund og køn) er at de alle har et drive – en vilje til at arbejde med sig selv og sine ideer. De fleste iværksættere accepterer at deres ide skal udvikles og konceptualiseres.

[…]

Bedre teamwork?

Bedre teamwork?

Hvad er det som får et team til at skabe fantastiske resultater? Hvad er det der gør at netop dit team får en bedre dynamik, så alle medlemmer i gruppen føler et personligt ansvar for at lykkes? Og hvilke kvaliteter er det hos en leder, der gør at du får en lyst til at gå igennem ild og vand for dem?

Det er allesammen gode spørgsmål. Lette at stille – og lidt vanskeligere at svare på.

[…]

Personligt potentiale

Personligt potentiale

Jeg har været heldig at møde et menneske ved navn Jørgen Sørensen fra Scanlead forholdsvis tidligt i min lederkarriere. Jeg mødte Jørgen, mens jeg arbejdede som Salgsdirektør i SAS, hvor arbejdspresset var hårdt og flybranchen under et hårdt pres. Det var en lærerig tid, hvor jeg var meget udfordret i forhold til min balance mellem arbejde og privatliv.
Det som var fantastisk ved at møde Jørgen, var faktisk nok at møde mig selv.

[…]

Gør fejl dig bedre?

Gør fejl dig bedre?

Det at fejle er en forudsætning for at få succes. At fejle er at få feedback på dine ideer og turde tage chancen. Turde sætte ting igang – og ikke vente på at ting sker.

Iværksætter – smag lige på ordet. Sætte i værk. Det er ensbetydende med at man ikke bare venter på at ting skal ske. En iværksætter tager skeen i egen hånd og får ting til at ske. De tager chancen og udvikler deres ideer til koncepter – og får dem realiseret.

[…]

Smartere ledelse

Smartere ledelse

Sund fornuft. Sådan kan lean og ledelse bedst beskrives. LivingLean og Visiobox har taget det bedste fra begge verdener – og smeltet det sammen til et ledelsesudviklings- og leanforløb, som kan flytte dit team eller virksomhed til at realisere en større del af sit potentiale.

Og hvad er det så for et potentiale der er snak om? Spild er et væsentligt fokusområde. Spild af ressourcer, dobbelthåndteringer, spild af tid og ikke mindst spild af talent.

[…]

Empati – afgørende for en leder

Empati – afgørende for en leder

Hvad betyder EMPATI for en leder?
Er det overhovedet muligt at være en god leder uden at være i besiddelse af en vis grad empati?
Jeg tror på at det er nødvendigt at have evnen til at sætte sig ind i andre menneskers sted – ofte beskrevet som empati – fordi det er medvirkende til at du kan mærke dine kolleger, og dermed skabe en anderledes form for tillid end hvis du ikke har empati. Dine omgivelser, medarbejdere, kolleger – kald det hvad du vil – kan MÆRKE om du er tilstede, de kan mærke om du har indfølingsevne, og det har betydning for at du kan rykke på dem.
Kan man så ikke opnå resultater uden empati. Åh jo, det kan man desværre. Jeg har set talrige eksempler på meget ambitiøse ledere, der ikke har empatiske evner, og de er ofte i stand til at frembringe resultater – kortvarigt. Det er meget ofte en type leder, som hopper fra tue til tue – og benytter sig af frygt-kortet, hvor det er den hierarkiske indplacering, der afgør om du har indflydelse. De kan opnå kortsigtede resultater, men har ofte en stribe af kedelige menneskeskæbner i deres kølvand. De er meget ofte koldblodige ledere, der ikke skaber en atmosfære af samarbejde. Men resultater kan der godt skabes. Resultaterne skabes bare ikke i en involverende atmosfære, og meget ofte er de baseret på en form for frygt i organisationen, der ikke stimulerer til at stille spørgsmål – eller til at være ærlig. Typisk så vil organisationer med en sådan ledelse også være præget af skjulte agendaer, udstillelse af fejl (nultolerance) og meget lang afstand fra ledelse til medarbejderen på gulvet.
Tror jeg så på at det er holdbart? NEJ – det er ikke en holdbar og langtidsvarende situation. Faktisk er dette et tegn på en organisation, som stille og roligt vil gå i stå – eller blive afhængig af en vis arbejdskultur, hvor medarbejdertilfredshed – og dermed medarbejderloyalitet – forsvinder.
Hvad kendetegner så den empatiske leder? Vel, der er visse kendetegn, som er åbenlyse. Der er vilje til at involvere folk, der er rum og plads til at stille spørgsmål. Der er oprigtige tiltag til at medarbejdergrupper får indflydelse – og der er først og fremmest højt til loftet i forhold til at finde en FÆLLES PRAKSIS fremadrettet.
Hvilken organisation arbejder du i? Og har du en empatisk leder – eller det modsatte?